Ciprés de Cartagena o araar (Tetraclinis articulata)